Παντα ρει και ουδεν μενει.

panta rhei kai ouden menei - everything flows and nothing remains