Ει στρατενσεις επι τους Περσας, μεγαλην αρχην καταλυσεις

ei strateuseis epi tous persas, megalēn archēn katalyseis - if you attack the Persians, you will destroy a great empire