Μελετη το παν

melete to pan - think of everything